FITNESSGURUS INTEGRITETSPOLICY


1. Snabbintroduktion till personuppgifter

Varför behöver Fitnessguru samla in och behandla personuppgifter?

En bättre kundupplevelse
Med hjälp av personuppgifterna får du en personligt anpassad upplevelse när du handlar på Fitnessguru.

Säkerhet är viktigast
Dina uppgifter är alltid skyddade hos oss och vi gör vårt yttersta för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dem.

Du bestämmer
Inget spam och inget onödigt. Vi behåller enbart dina uppgifter så länge vi måste, sedan raderar vi dem.

2. Om Personuppgifter

För oss på Fitnessguru har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer alla lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. Den här policyn som du läser är menad att hjälpa dig förstå vilken slags information vi samlar in, varför, och hur den används. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor!

2.1 Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel röra sig om personnamn, personnummer, e-postadresser, ip-adresser, postadresser eller cookies. Då denna typ av uppgifter kan knytas till fysiskt levande personer är det viktigt att de behandlas på rätt sätt och sparas säkert så att obehöriga inte kan få tillgång till dem.
Varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter kan utgöra en behandling, oberoende om det sker med hjälp av dator eller inte. Vanligtvis brukar man beskriva de vanligaste typerna av behandling såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2.2 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter är aktiebolaget Fitnessguru Sweden, organisationsnummer 556801-0069 med adressen Optimusvägen 12D, 194 34 Upplands Väsby, Sverige.

3. Vad använder Fitnessguru personuppgifter till?

Vi använder primärt dina personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster till dig på bästa möjliga sätt. Om du handlar i vår webbshop så behöver vi till exempel dina adressuppgifter, namn och e-postadress. Även hemsidan behöver ett visst mått av tekniska personuppgifter för att kunna fungera korrekt, såsom cookies och information om vilken browser du använder, skärmstorlek m.fl.
Vi behöver även spara en viss mängd information om våra kunder för att kunna fullfölja garantiåtaganden, statliga och lagliga förpliktelser och liknande. Vi använder även aggregerade anonymiserade personuppgifter för att kunna förstå kundbeteenden på sidan och optimera hemsidan, köpupplevelsen och våra tjänster i allmänhet.
Nedan specificerar vi de syftena vi använder dina personuppgifter till och varför.

3.1 Beställningar
För att kunna hantera beställningar behöver vi information om vem det är som handlar, var produkten ska levereras, hur vi ska kunna avisera om leverans och annan kommunikation rörande leveransen. Vi behöver även kontrollera åldern på beställaren samt identifiera att rätt person handlar, hantera betalning inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innebära en automatiserad inhämtning av betalhistorik och kreditupplysning via vår partner Klarna. Vi behöver även spara information om beställningar för att kunna hantera reklamationer.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-post och telefonnummer.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation och historik
 • Kreditupplysningar från Klarna
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna fullgöra köpeavtalet. För att vi överhuvudtaget ska kunna fullgöra våra åtaganden när du handlar hos oss så är denna insamling nödvändig. Om uppgifterna inte samlas in och behandlas kan vi varken fullgöra betalning eller leverans vilket innebär att du inte kan shoppa hos oss.
Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna till dess att köpet har genomförts vilket även inkluderar leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter. Vi behöver uppgifterna under denna period för att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.

3.2 Rättsliga förpliktelser
Inom EU och Sverige finns det lagar och regler som vi måste förhålla oss till, till exempel bokföringslagen, penningtvättslagen eller regler om produktansvar och produktsäkerhet med flera. Vi gör alltid vårt yttersta för att följa samtliga lagar och förordningar och därför behöver vi spara en viss mån av personuppgifter. Det kan till exempel röra sig om framtagande av kommunikation eller information om produktlarm, produktåterkallelser eller andra typer av information som myndigheterna kräver.

Vi behandlar för detta ändamål;

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-post och telefonnummer m.fl.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation och historik
 • Din kommunikation med oss
 • Uppgift om köp såsom tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund: Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna fullgöra våra allmänna rättslig förpliktelser. Enligt lag är vi tvungna att spara vissa uppgifter om dig som kund och om vi inte kan inhämta dessa eller behandla dem kan du inte handla hos oss.
Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna till dess att köpet har genomförts vilket även inkluderar leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

3.3 Kundserviceärenden och kommunikation
Vi vill gärna att kunder hör av sig till oss om de har några frågor. För det ändamålet behandlar vi personuppgifter. Det kan till exempel röra sig om:
Frågor och rådgivning om produkter inför köp, frågor om produkters användning, returhantering, ändring av beställning och liknande typer av ärenden.
Kommunikation och svar på frågor till kundservice (via telefon eller i våra digitala kanaler vilket även inkluderar sociala medier).
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden vilket även inkluderar teknisk support

För att möjliggöra dessa tjänster så behandlar vi följande uppgifter;

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-post och telefonnummer m.fl.
 • Personnummer
 • Din kommunikation med oss
 • Uppgift om köp såsom tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Body check-data

Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd som du upplyst oss om)

Laglig grund: Med stöd av våra gemensamma berättigade intressen samt uttryckligt medgivande i de fall vi behandlar känslig data. Den här behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt gemensamt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna 36 månader efter att ärendet avslutats hos kundservice.

3.4 Personliga konsultationer och rådgivning
Vi vill gärna att våra kunder ska få produkter som är rätt för dem och hjälper dem att nå sina mål. För att möjliggöra rekommendation av produkter utifrån användarens behov och önskemål behöver vi därför veta mer om dem. Det involverar en viss mån av behandling av personuppgifter som vi samlar in via telefon, chatt eller e-post. Informationen använder vi för att rekommendera rätt produkter utifrån kundens behov och önskemål.

För att möjliggöra detta behandlar vi:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-post och telefonnummer
 • Kön
 • Ungefärlig ålder
 • Köpinformation
 • Träningsmål
 • Bild, i de fall användaren väljer detta
 • Hälsodata från body check-test

Laglig grund: För att kunna fullgöra vårt avtal om konsultation samt genom uttryckligt medgivande för de fall användare lämnar känslig information om sig själv. Intresseavvägning för marknadsföringen av våra produkter där det ligger i både vårt och kundens intresse att de köper produkter som passar dem.
Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna 60 månader från insamling.

3.5 Förbättring av våra produkter och tjänster
Vi ser gärna att våra hemsida och tjänster blir mer lättillgängliga och användarvänliga över tid och behöver därför teknisk information om våra kunder såsom vilken browser du använder, skärmupplösning, time-on-site mfl.

Vi anpassar även användargränssnittet efter din enhet för att förbättra informationsflödet eller hjälpa dig hitta rätt produkter och tjänster. Vi behöver även veta vad våra kunder är intresserade av och handlar för att kunna

(i) förbättra våra varu- och logistikflöden genom att till exempel prognostisera inköp, lagerhållning och leveranser.
(ii) utveckla och förbättra vårt sortiment av produkter och tjänster.
(iii) utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv genom att till exempel effektivisera inköp och planering av in- och utleveranser.
(iv) ta fram underlag för att planera strukturen hos våra lager och partners.
(v) ge våra kunder möjligheten att påverka och recensera vårt utbud av produkter och tjänster.
(vi) möjliggöra förbättring av IT-system i syfte att generellt höja säkerheten, hastigheten och effektiviteten för företaget och våra besökare/kunder.

För att möjliggöra samtliga våra målsättningar behöver vi analysera uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlat in vilket till exempel inkluderar köphistorik, ålder, kön och geografisk region så sorteras du in i en kundgrupp, ett så kallat kundsegment. På det segmentet så utförs det sedan datoriserade analyser på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade data. Det finns ingen som helst koppling till dig som individ och du blir en del i ett anonymt datakollektiv. Insikterna från analysen använder vi för att förbättra vår hemsidas effektivitet, vårt produktsortiment och planering av vår affärsverksamhet.

Vi behandlar av den anledningen:

 • Ålder
 • Kön
 • E-postadress
 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Köp- och användargenererade data vilket t.ex. klick- och besökshistorik, time-on-site m.fl.
 • Information du lämnat via body check-test
 • Kundnöjdhetsundersökning och enkäter
 • Tekniska data och inställningar rörande de enheter som används för att använda vår hemsida. Vi analyserar till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform för att kunna leverera en optimal upplevelse vid tidpunkten du använder vår webbsida.
 • Information om hur du har interagerat med oss, vilket inkluderar hur du har använt tjänsten, hur du når och lämnar tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, inloggningsmetod, svarstider, förfrågningsfel, etc.

Viss information om hur du använder våra hemsidor sparas via "cookies" för att möjliggöra funktioner. Du kan läsa mer om vad cookies är, hur vi använder dem samt hur du kan begränsa användningen av dem nedan.

Laglig grund: Med stöd av berättigat intresse. Behandlingen av den här typen av data är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utveckla, utvärdera och förbättra våra tjänster, utbud av produkter och tekniska system. Via avtal, om det gäller data du lämnat via body check samt uttryckligt medgivande i de fall det rör sig om känsliga personuppgifter.
Lagringsperiod: Från insamlingstidpunkten och för en tid om 36 månader därefter.

3.6 Förebyggning av missbruk och brott
För att möjliggöra förhindrandet och utredningen av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser behöver vi uppgifter om vilka som utfört dessa. Vi strävar även att efter bästa förmåga förhindra utskicket av skräppost, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- eller tjänstevillkor. Vi behöver även en viss mån av uppgifter för att möjliggöra skydd av och förbättra säkerheten hos vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

För detta ändamål behandlar vi:

Uppgifter om hur våra digitala tjänster används
Personnummer
Köp- och användargenererade data vilket inkluderar klick- och besökshistorik m.fl.
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Laglig grund: För att kunna fullgöra våra rättslig förpliktelser om sådana föreligger. I de fall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förebygga, förhindra och utreda eventuella brott mot företaget eller kunder.
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

3.7 Rekrytering och administration
Vi vill alltid ha de bästa förutsättningar för personal att växa och trivas. Vid behandling av jobbansökningar och nyanställningar behöver vi behandla uppgifter om de sökande vilket även gäller vid avslutande av anställning och administration av eventuella ärenden knutna till personalrätt.

Vi behandlar:

 • CV
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Fysisk adress
 • Bild som kandidaten själv lagt upp (frivilligt)
 • Personnummer
 • Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistoria eller dylikt
 • Mailväxling mellan HR och kandidaten
 • Anteckningar från HR avseende intervjuer
 • Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten
 • Kontaktuppgifter till referenser

Laglig grund: Med stöd av berättigat intresse av att kunna både påbörja och fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information som säkerhet vid eventuella diskrimineringsärenden eller liknande. Via uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.
Lagringsperiod: Vi sparar informationen 60 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

3.8 Uppföljning av referenser
Om någon under rekryteringsprocessen har lämnat kontaktuppgifter till eventuella referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.

4. Våra källor till personuppgifter

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje-parts. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
Adressuppgifter från offentliga eller privata register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig eller för att göra din köpupplevelse mer bekväm.
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

5. Tillgång och behandling av personuppgifter

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi värdesätter din integritet högt. Vi lämnar enbart ut personuppgifter till så kallade personuppgiftsbiträden i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig. I de fallen rör det sig om företag som ingår avtal med oss om att bli så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

(i) Transporter (logistikföretag och speditörer)
(ii) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
(iii) Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
(iv) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen vilket till exempel kan vara för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

(i) Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
(ii) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter såsom logistikföretag och speditörer
(iii) Företag som erbjuder betallösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Klarnas behandling av personuppgifter
Vid köp med faktura kommer Klarna Bank AB behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. För mer detaljerad information om Klarnas behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se: https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom detta geografiska område. Vid systemrelaterad support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet, till exempel loggfiler.
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.
Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

6. Dina rättigheter och medgivande

Vilka är mina rättigheter som registrerad?

Du har rätt till tillgång via så kallad registerutdrag, eventuellt mot avgift om lagen stödjer det. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en en bättre eller djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av eventuellt automatiserat beslutsfattande.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi behöver alltid styrka din identitet för att kunna lämna ut dina uppgifter.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Det inkluderar till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev som du enkelt gör genom att klicka på länken som skickas med i varje nyhetsbrev eller genom att höra av dig till kundtjänst.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

(i) Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats eller raderingen inte strider mot någon lag eller förordning.
(ii) Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
(iii) Du invänder mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål
(iv) Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
(v) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
(vi) Personuppgifter har samlats in om ett barn under 13 år som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationstjänster såsom t.ex. sociala medier.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att göra vårt yttersta för att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring vilket även inkluderar analyser som utförs för direkta marknadsföringsändamål: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter, så kallad profilering, som utförs för direkt marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Till dessa hör till exempel produktrekommendationer.
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att ändra inställningarna på avregistreringslänken i marknadsföringsutskick eller kontakta oss på kundservice.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig via så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

7. Hanteringen av personnummer och personuppgifter

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer enbart att behandla personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer eller via andra anonymiserande tekniska metoder. Du kan även välja att inte ange personnummer när du handlar hos oss men kan då inte handla mot faktura utan enbart med kort.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

8. Cookies

Vad är cookies och hur använder vi dem?

Cookies är en liten textfil bestående av identifierande bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas av din webbläsare eller enhet. På Fitnessguru.se använder vi följande cookies:

(i) Sessionscookies som är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
(ii) Varaktiga cookies som är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
(iii) Förstapartscookies som är cookies som sätts av webbplatsen du besöker.
(iv) Tredjepartscookies som är cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics.
(v) Liknande tekniker som är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder för både dig och oss. Några av våra tjänster behöver cookies för att överhuvudtaget fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Självklart. Din webbläsare eller enhet ger dig vanligtvis möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

9. Datainspektionen

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ytterst ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen för utredning.

10. Frågor om dataskydd?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid ställa dina frågor till kundservice på [email protected] så gör vi vårt bästa för att svara på dina frågor. Vårt mål är alltid att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter och när du handlar hos oss.
Vi kan komma att göra ändringar eller förbättringar av vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid att tillgå här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter vilket exempelvis rör ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig kommer du att få information i god tid innan uppdateringarna börjar gälla på Fitnessguru.se och via mail ifall du har angett mailadress. När vi publicerar information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Tillbaka till toppen