Posts tagged 'health'

health

5 vetenskapligt testade sätt att boosta ditt välbefinnande

5 vetenskapligt testade sätt att boosta ditt välbefinnande

Lycka är ett trendord som länge varit populärt. Vi i Norden utgår från att vi är bland de lyckligaste människorna i världen. Ofta kan man läsa artiklar, bloggar eller TV-program där det debatteras kring begreppet lycka. Det är dock inte alltid som lycka går att förklara på ett vettigt sätt... Det känns enklare att skriva en lista över saker vi vill ha än att skriva ner vad lycka betyder för oss eller vad det innebär. Så vad säger vetenskapen?

Tillbaka till toppen