Framgångsrika träningsresultat och resultat i allmänhet kräver beslutsamhet, fokus och disciplin men det behöver inte vara så tråkigt eller svårt för det som det låter. I huvudsak handlar det om att etablera nya, framgångsrika vanor av åtgärder som att gå till gymmet, äta rätt mat och sova ordentligt.

Hur etablerar man då en ny vana som en del av en hälsosammare livsstil? Först måste du ta reda på vad det är du vill uppnå. Det andra steget är att sätta upp mätbara mål. En stor hjälp är att vara så specifik som möjligt med målen. Bra mål är specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna.

En plan som innehåller mål som lever upp till dessa kriterier kommer att hjälpa dig att få resultat oavsett vad det är du önskar dig. Det ser även till att hålla dig på rätt spår och påminner dig om dina prioriteringar.

Specifika
Din plan bör vara en uppsättning mål som du vill uppnå och de måste vara klart definierade. Ett exempel på en dålig typ av målsättning som du bör undvika är diffusa mål som "jag ska gå ner i vikt". En bra målsättning hade istället kunna vara "Jag kommer att gå ner 10 kilo inom 12 veckor". Det hjälper även att ställa dig följande frågor när du sätter upp dina mål; vad vill jag åstadkomma, var skall jag göra det, när förväntar jag mig resultat, vad är kraven, och varför. Den sista, "varför" är särskilt viktig. Om du inte kan komma på varför du bör göra något är det bäst att inte göra det alls.

Det är även en bra idé att att skriva ner dina mål eftersom detta gör dem verkliga och ställer in dig på att förverkliga dem. Det är också mycket motiverande att se tillbaka på dina avklarade mål när du har uppnått dem.

Mätbara
Dina framsteg skall mätas och ett det enda sättet att börja är genom att ta reda på ditt utgångsläge. Börja med att ställa dig på vågen eller ta reda på vad du klarar i en viss övning du vill förbättra dig inom. Skriv sedan ner vilka din kriterier är för framgång och hur du ska se över dina framsteg. När du gjort märkbara förändringar i vikt eller styrka så är du på rätt väg. Ett enkelt och bekvämt sätt att logga dina framsteg är genom vår Workout Log. Din utveckling kommer att ge dig ökat självförtroende och motivationen att fortsätta.

Uppnåeliga
Dina mål måste vara uppnåeliga. Det är bättre att börja med små delmål för att få känslan av att du gör framsteg snarare än att sätta upp gigantiska slutmål utan någonting däremellan.

Målen bör vara utmanande, men inte till det extrema eftersom detta ofta leder till hopplöshet och uppgivenhet.

Realistiska
Vissa människor sätter orealistiska mål och vill ha en snabb fix men tyvärr fungerar inte detta. Ingen blir vältränad på en eftermiddag eller av en veckas träning. Alltför högt ställda mål kommer att förstöra din motivation eftersom du aldrig får känslan av prestation, även om dina framsteg är stora. Mål som är alltför långt bort känns ofta ouppnåeliga utan någon synlig väg dit.

Var realistisk och du kommer att nå dit du vill så småningom.

Tidsbundna
Tid är också en viktig aspekt att hålla koll på för att veta om du är på rätt spår. En tidsfrist skapar även en känsla av brådska. Oavsett om dina mål är kortsiktiga eller långsiktiga bör de ha en tidsfrist för när du ska nå dem. När du sedan stämmer av på ditt tidsbundna mål vet du om du är på rätt spår eller om du behöver ändra något.

Förändringar sker inte över en natt, så ha tålamod med din träning och fitnessplan.

Sammanfattningsvis innebär framgånsrik planering att ta sig tid att sitta ner och skriva ner dina mål. Dina mål måste vara specifika och mätbara och också något som du kan uppnå. Se till att de är realistiska och begränsa den tid du har att utföra dem.

Du kommer förmodligen stöta på mindre bakslag, men det är OK. Göra justeringar och fortsätt kämpa på men se även till att njuta av resan! Glöm inte heller att belöna dig själv när du når dina mål!