Meditation har funnits och praktiserats i tusentals år och ses idag hos vissa som ett fenomen, ett verktyg vi kan ta till för att överskrida våra normala fysiska gränser.

Den fysiologiska processen, inte bara under själva sessionen utan även som ett resultat av regelbunden meditation, hjälper oss att eliminera sådana element som slukar onödig energi. Förutom att sänka andningstempot och minska syreförbrukningen sänks även hjärtfrekvens och blodtryck. Vi ser också lägre laktatnivåer i blodet (utsöndring av laktat är förknippat med stress). Som kroppsbyggare bör du dessutom vara särskilt intresserad av det faktum att sköldkörtelhormon-utsöndringen (TSH) reduceras vid meditation. Lägre mängd TSH innebär ökad effekt av din styrketräning. Oavsett om du är löpare, kroppsbyggare eller vardagsmotionär är just stress den faktor som allra helst motarbetar dig i din fysiska utveckling.

Meditation löser effektivt upp oönskade spänningar och innebär ofta en mycket djupare avslappning än vanlig vila. I det “normala tänkandet” skickar vår hjärna mellan 15 till 35 vågor per sekund (så kallade betavågor) medan vi under under framgångsrik meditation fördröjer dessa hjärnvågor så att de sjunker till 6 till 12 vågor per sekund, vilket kan jämföras med djup sömn. Vissa studier visar på att 20 minuter i detta tillstånd motsvarar en timmes sömn utan störande ljud. En timmes extra sömn för någon som tränar intensivt är som vi fått lära oss inte att förringa.

När vi blir allt mer effektiva i vårt utövande märker vi förändringar även på andra fronter. Vi blir till exempel mindre känsliga för negativa tankegångar och tillåter dem därför inte att ta kontroll över oss. När vi under tävling eller träning lyckas parera eller helt undvika tvivel i vår målsättning eller andra irrationella övertygelser kan vi ägna oss enskilt åt den faktiska uppgift vi har framför oss. Det går till exempel att dra paralleller till ett riktigt bra träningspass där vårt enda mål är att stimulera muskeln till sitt yttersta, där distraktioner inte ges något utrymme. Vi håller ett kristallklart och exklusivt fokus på vad vi håller i våra händer eller den sträcka vi har framför oss att avverka.

Meditation bidrar med en slags mental energi som vi med fördel förvaltar i utvecklingen av och kontrollen över oss själva.

Om du vill bli framgångsrik i din meditation bör du hitta den meditationsform som passar dig bäst samt en plats där du finner dig harmonisk i såväl sinne som kropp. Det är också viktigt att du regelbundet utövar denna teknik för att kunna uppnå denna personliga tillfredsställelse. Genom att bemästra konsten att uteslutande koncentrera dig på vad du har framför dig främjar du uppbyggnaden av din kropp. Endast då kan du pressa dig till ditt yttersta och möta dina faktiska gränser, vilket du aldrig kommer att göra om du tillåter dig att distraheras av tankemässigt fladder.

Addera meditation i någon form i din träningsrepertoar och se vad det kan göra för just dig!