Processen i sig utgörs vanligtvis av att man initialt fäster sin koncentration vid någon form av stimuli. Detta kan till exempel vara ett speciellt ljud, en särskild företeelse eller så fokuserar man helt enkelt bara uteslutande på den egna andningsrytmen. Andningen är själva fundamentet i all slags meditation och det är via denna vi reglerar hjärtfunktionen, tillåter musklerna att slappna av och även förbättrar koncentrationen.

Låt oss dela in meditationen i tre stadier där samtliga erbjuder olika nivåer av avslappning.

I det första stadiet är vi som allra mest utsatta för yttre påverkan och våra tankar hamnar lätt på villovägar. En hel arsenal av möjligheter för just tankspriddhet står framför oss och vi tappar bort oss själva i minnesbilder av gårdagens händelser, planer för eftermiddagen, samtalet vi tidigare hade med en vän eller i en analys av vår senaste dröm. Det är när vi just påbörjat vår session och försöker etablera ett lugn, antingen via räknande eller medveten andning, som vi inser hur många tankar vi egentligen har att väva in i och störa vår själsliga verksamhet med. Som meditations-amatörer är detta vår största utmaning, att försöka acceptera dess existens och inse att vi omöjligt kan fly ifrån dem. Istället bör vi försöka undvika att bli en del av dem eftersom att de trots allt utgör en oönskad distraktion.

Det är i det andra stadiet som vi påbörjar nedsläckningen av våra sinnen. I takt med att våra djupa andetag fortsätter avlösa varandra finner vi oss allt mer absorberade av det såväl kroppsliga som mentala lugn vi innan föreställt oss. Över tid lär vi oss också att eliminera behovet eller blotta viljan att röra, rätta till eller ens bry oss om någon av våra kroppsdelar. Det är när vi uppnått den här nivån som omfattningen av sinnenas nedsläckning skapar illusionen av att våra kroppar lämnar oss.

Under ett tidigt skede i din meditationsutövning kommer du antagligen inte åtnjuta denna avkoppling till det yttersta. Men ju mer vår koncentrationsförmåga utvecklas desto tydligare kommer vi låtas uppleva detta tillstånd, vilket endast kan uppnås genom övning.

När vi tar oss igenom denna fas, med bibehållet fokus på fulla andetag, rör vi oss successivt mot den tredje och sista nivån. Det är när vi tar oss ut där på andra sidan som vi får erfara absolut frid. Där är vårt medvetande av den kaliber att vi upplever att våra sinnen lösgjort sig från vårt fysiska jag, och lämnat kvar ingenting mer än en komplett tomhet. Här upphör vi att räkna eller fokusera på våra andningsorgan och blir istället ett med livet på ett sätt som istället för att läsas om måste upplevas.

Frågan många ställer sig är huruvida daglig meditation kan tillföra något träningssammanhang. Kan vi gå vägen via meditation för att utforska vår individuella potential och använda den som ett verktyg för att uppnå våra ultimata mål inom bodybuilding, löpning eller annan idrott? Svaret är tveklöst ja! Om detta ska jag berätta mer i kommande artikel.