LBM & BMI
LBM & BMI By Linda Ericson // Personlig Tränare och Verksamhetsansvarig på RCSN Fitness February 2018

En välkänd metod för att mäta de olika viktklasserna undervikt, normalvikt, övervikt och fetma är BMI (Body Mass Index). Här tar du först din vikt i kilo, multiplicerar din längd i meter med sig självt och dividerar sedan vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2. Detta räknas som normalvikt. BMI är ett användbart sätt för att analysera större grupper så som olika populationer, men det är sällan särskilt framgångsrikt på individuell nivå. I synnerhet kan det bli missvisande i de fall där personen har större mängd muskelmassa än genomsnittet. Detta är den främsta anledningen till att du som ägnar dig åt fitness i någon form bör släppa tankarna om ett optimalt BMI och istället fokusera uteslutande på kroppskomposition och LBM.

Vår LBM reducerar inflammation, bidrar till ökad styrka och smidighet, växlar upp metabolismen, vilket i förlängningen gör det lättare att nå och bibehålla en sund totalvikt.
Inte bara muskler utan även organ håller signifikant högre kvalitet än fettvävnad, för att inte nämna den rent estetiska aspekten.

Av naturliga skäl ändras proportionerna i takt med att vi åldras. Vissa studier har visat att vi efter 50 tappar någonstans runt 1-2% muskelmassa per år, vilket naturligtvis inverkar negativt på vår LBM. Den typiske äldre mannen eller kvinnan har i regel mer kroppsfett än den typiske unge mannen eller kvinnan. Den reducerade mängden muskelmassa sägs vara en av orsakerna till att vi ökar vår faktiska fettmassa. När vi kollar uppåt i åldrarna ser vi dessutom att denna fettinlagring sker till stor del i och omkring magregionen, vilket är ett område som är direkt associerat till kardiovaskulära sjukdomar och diabetes.

Problemet med att lita blint på vad vågen säger är att den omöjligt kan mäta din faktiska utveckling då det är fler faktorer än en att ta hänsyn till. Till dessa hör bland annat osmält mat och dryck, kaloriöverskott och vätskeansamling till följd av extra glykogen eller ökad saltkonsumtion. Samtliga ger utslag på displayen och gör knappast en invägning särskilt tillförlitlig om man är intresserad av att på allvar undersöka sitt fysiska läge. I synnerhet vätskenivåerna har en tendens att skifta under dagen i och med att ett glas vatten mycket väl kan vrida upp vikten ett halvt kilo och därför missförstås som en ökning i antingen fett- eller muskelmassa.

Det finns med andra ord bara en vettig metod att använda sig av om man önskar fastslå sin verkliga kroppssammansättning och det är att få densamma professionellt analyserad. Känns detta något överdrivet är annars måttbandet också ett långt mer effektivt och pålitligt redskap än badrumsvågen.

Rekommenderat för dig
Hur du får din drömrumpa
Hur du får din drömrumpa

Drömmen om en välformad och fast rumpa delas numera av de allra flesta. På samma gång som moder natur välsignat vissa individer med bästa tänkbara förutsättningar och givit dem sin baksida mer eller mindre gratis, krävs det dessvärre desto mer arbete för den andra.

Hälsofördelar med kokosolja
Hälsofördelar med kokosolja

Kokosolja är ett av tämligen få livsmedel som med rätta kan inkluderas i kategorin ”superfoods”. Dess unika kombination av fettsyror har en rad positiva hälsoeffekter, inte minst tack vare den fettsyra som heter laurinsyra vilken är den absolut viktigaste fettsyran för oss människor och vårt välmående. Det är till stor del på grund av denna fettsyra som kokosolja talas om som vore den ett slags naturens guld då den ger oljan dess bakteriedödande och virushämmande egenskaper.

10 nyttiga frukostar
10 nyttiga frukostar

Vad karakteriserar en optimal frukost? Vilka livsmedel bör utgöra detta morgonmål för att vi ska kunna stå oss hela vägen fram till lunch utan ett svajigt blodsocker? Hur bör energifördelningen se ut?

5 bästa ryggövningarna
5 bästa ryggövningarna

Näst efter benmuskulaturen kommer ryggen som en av de största muskelgrupperna. Ryggmuskulaturen går att dela upp i djupa respektive ytliga muskler där de djupa musklerna utgörs av de som rör och stabiliserar ryggraden. Till de ytliga musklerna räknas de mer kända m. latissimus dorsi (förenklat latsmuskeln), m. trapezius (kappmuskeln), samt skulderbladsmusklerna m. rhomboideus minor, m. rhomboideus major samt m. erector spinae (raka ryggmuskeln). De är de senare som omnämns i dagligt tal och som de i bodybuildingkretsar fokuserar på att utveckla.

Tillbaka till toppen