En välkänd metod för att mäta de olika viktklasserna undervikt, normalvikt, övervikt och fetma är BMI (Body Mass Index). Här tar du först din vikt i kilo, multiplicerar din längd i meter med sig självt och dividerar sedan vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2. Detta räknas som normalvikt. BMI är ett användbart sätt för att analysera större grupper så som olika populationer, men det är sällan särskilt framgångsrikt på individuell nivå. I synnerhet kan det bli missvisande i de fall där personen har större mängd muskelmassa än genomsnittet. Detta är den främsta anledningen till att du som ägnar dig åt fitness i någon form bör släppa tankarna om ett optimalt BMI och istället fokusera uteslutande på kroppskomposition och LBM.

Vår LBM reducerar inflammation, bidrar till ökad styrka och smidighet, växlar upp metabolismen, vilket i förlängningen gör det lättare att nå och bibehålla en sund totalvikt.
Inte bara muskler utan även organ håller signifikant högre kvalitet än fettvävnad, för att inte nämna den rent estetiska aspekten.

Av naturliga skäl ändras proportionerna i takt med att vi åldras. Vissa studier har visat att vi efter 50 tappar någonstans runt 1-2% muskelmassa per år, vilket naturligtvis inverkar negativt på vår LBM. Den typiske äldre mannen eller kvinnan har i regel mer kroppsfett än den typiske unge mannen eller kvinnan. Den reducerade mängden muskelmassa sägs vara en av orsakerna till att vi ökar vår faktiska fettmassa. När vi kollar uppåt i åldrarna ser vi dessutom att denna fettinlagring sker till stor del i och omkring magregionen, vilket är ett område som är direkt associerat till kardiovaskulära sjukdomar och diabetes.

Problemet med att lita blint på vad vågen säger är att den omöjligt kan mäta din faktiska utveckling då det är fler faktorer än en att ta hänsyn till. Till dessa hör bland annat osmält mat och dryck, kaloriöverskott och vätskeansamling till följd av extra glykogen eller ökad saltkonsumtion. Samtliga ger utslag på displayen och gör knappast en invägning särskilt tillförlitlig om man är intresserad av att på allvar undersöka sitt fysiska läge. I synnerhet vätskenivåerna har en tendens att skifta under dagen i och med att ett glas vatten mycket väl kan vrida upp vikten ett halvt kilo och därför missförstås som en ökning i antingen fett- eller muskelmassa.

Det finns med andra ord bara en vettig metod att använda sig av om man önskar fastslå sin verkliga kroppssammansättning och det är att få densamma professionellt analyserad. Känns detta något överdrivet är annars måttbandet också ett långt mer effektivt och pålitligt redskap än badrumsvågen.