Vad gäller makronutrienter är värdena följande:
Protein - 4 kcal per gram
Kolhydrater - 4 kcal per gram
Fett - 9 kcal per gram

Med detta facit i hand blir det alltså tydligt att livsmedel innehållande mycket fett eller snabba kolhydrater inte är någon vidare god idé. Till exempel kan en normalstor chokladkaka utan svårigheter motsvara en större lunch rent kalorimässigt. Såväl mättnadsegenskap samt faktiskt kvalitet är dock direkt undermålig i jämförelse med vad du hade kunnat få för samma summa kalorier om du istället ätit något annat. Bukfylla av denna art sorteras därför in under det livsmedelsrelaterade begreppet ”tomma kalorier” och här refererar man till ett högt intag av socker och/eller fett och samtidigt ett väldigt lågt intag av vitaminer och mineraler.

Förhållandet mellan muskler och fett påverkas av den mat du konsumerar. När du äter höjs metabolismens arbetstakt i och med att du då genererar mer kroppsvärme, en process vi kallar termogenes. Vi talar här om hur mycket energi som krävs för att utvinna energi ur födan. Protein, kolhydrater och fett har olika hög termogen effekt men protein är det näringsämne som mest effektivt ökar värmeutvecklingen. För dig som önskar gå ned i vikt eller hålla den är protein alltså att föredra då det i sammanhanget innebär mest kvalitet per kalori, samt att protein bevisat ökar mättnadskänslan.

Man talar också om kaloridensitet vilket beskriver antalet kalorier i den volym eller vikt mat som konsumeras. Att förstå hur detta fungerar kan hjälpa dig inte bara gå ned i vikt utan även att optimera din diet. Med energidensitet menas att få så mycket som möjligt ut av sina kalorier. Alltså, ju högre densitet av näringsämnen packade i så få kalorier som möjligt, desto bättre. Detta fokus på lågkalorilivsmedel tillåter dig att äta större, mättande volymer mat samtidigt som du automatiskt håller nere mängden totala kalorier.

Först och främst bör du prioritera livsmedel innehållande en större mängd vatten då mycket av den tillgängliga energin kommer att användas till att bearbeta födan och därmed höja vår metabolism. De kalorier vi absorberar och de kalorier som faktiskt förbrukas vid själva nedbrytningsprocessen kan i vissa fall leda till att maten vi äter snarare innehåller ”negativa kalorier” då den kräver mer energi vid matsmältning än vad den i själva verket tillför kroppen. Sallad, sparris, alger, blomkål, selleri och vissa frukter är exempel på sådana livsmedel som har påstått negativ verkan. Självklart kan en kalori som fysisk enhet aldrig vara enbart negativ, men vi talar här i termer av att innehålla en tillräckligt liten mängd kalorier för att gynna matsmältningsprocessen, bidra med energi och samtidigt underlätta viktnedgång.

I praktiken bör en diet fokuserad på låg kaloridensitet inkludera:

Frukt och grönsaker
Dessa livsmedel är späckade med såväl mikronutrienter (vitaminer och mineraler) som antioxidanter. Dessutom bidrar de i och med sina fibrer till förbättrad tarmfunktion vilket tillsammans med generellt god magflora kan vara avgörande vid viktnedgång.

Magert protein
Som nämnt tidigare i artikeln är protein det näringsämne som mest effektivt ökar vår värmeproduktion och ämnesomsättning. Det är också nödvändigt vid tillverkningen av hormoner, enzymer samt uppbyggningen av celler. Se till att få i dig magra köttprodukter och bönor och kom ihåg att du som aktiv har ett förhöjt behov av en proteinrik kost.

Välj bort processad mat
När du gör aktiva, hälsosamma val sjunker naturligtvis ditt intag av processad mat. Egentligen kan all mat förutom ren raw food ses som processad beroende på var man drar gränsen, men låt oss hålla oss till livsmedel som är hårt industriellt bearbetade och därmed saknar en betydande del av sitt naturliga näringsvärde. Färdigrätter, fiskpinnar och vitt bröd är bara tre exempel på utpräglade varianter av processad mat.

En av de smidigaste metoderna för att reducera sitt kaloriintag är att gå vägen via en balanserad och hållbar diet. Detta är också det bästa sättet för oss att förbättra vår allmänhälsa. Fokus måste inte ligga på att helt utesluta särskilda livsmedel eller hela livsmedelsgrupper, utan det viktiga är att vi lär oss vad olika näringsämnen har för inverkan på våra kroppar, att en kolhydratskalori skiljer sig i all väsentlighet från en proteinkalori. Att vissa livsmedel kostar mer än vad de smakar, i positiv bemärkelse.

Kontentan här är alltså att nej, en kalori är inte alltid bara en kalori.