Lycka är ett ord som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Vi i Norden utgår från att vi är bland de lyckligaste människorna i världen. Ofta kan man läsa artiklar, bloggar eller TV-program där det debatteras kring begreppet lycka. Det är dock inte alltid som lycka går att förklara på ett lätt sätt... Det känns enklare att skriva en lista över saker vi vill ha än att skriva ner vad lycka betyder för oss eller vad det innebär. Så vad säger vetenskapen?

Här är några viktiga saker vi får reda på om lycka genom vetenskapliga rön:

5 sätt att bli lyckligare

1. Tacksamhet

Vetenskapliga rön har funnit att tacksamhet ger ett ökat välbefinnande och skyddar mot stress, negativitet, ångest och depression1. Ibland verkar det som att en enda negativ händelse kan få resten av dagen att spåra ur. Vårt sinne tenderar att hålla fast vid det negativa men om vi riktar uppmärksamheten mot vardagens positiva upplevelser går det att väga upp denna obalans.

Övning: Skriv en tacksamhetsdagbok

Skriv ner 5 saker som du känner dig tacksam över varje dag. Håll det enkelt och kort. Se hur din attityd förändras bara efter några veckor.

2. Medkänsla

Även om vi ofta känner oss utbrända av vardagens tuffa krav och aldrig verkar ha tillräckligt med tid, så menar vetenskapen att vi ändå bör skänka lite av vår tid till någon annan för att boosta vår egen känsla av välbefinnande.

Medkänsla är nyckeln till lycka eftersom social kontakt är en viktig hälsofaktor. Till exempel så är bristen på social interaktion värre än rökning och högt blodtryck. Den sociala kontakten med andra kan boosta en människas mentala och fysiska hälsa och till och med stärka immunförsvaret och förlänga livet.

Övning: Le

Forskning har visat att när du ler (oavsett om det är ett äkta eller falskt leende) mår du bättre och känner dig mindre stressad samtidigt som du också får andra att må bättre2! Hur? Ditt leende smittar faktiskt av sig. När du ler så är det större chans att den du möter också ler.

3. Lek

Lek och spel ger en helt annan snurr på vår dagliga rutin. Studier har visat att det kan öka vår kreativitet, hjälpa oss att tänka utanför ramarna, förbättra vår hälsa och förankra oss i nuet3.

Övning: Ta dig tid till att leka

Lek med dina barn, eller som ett barn. Unna dig ett gott skratt varje dag.

4. Jaga inte lyckan

När du jagar lyckan jagar du ofta bort den. Att låsa upp tankarna på det vi helst vill ha och sedan beklaga oss när saker och ting inte går som vi tänkt oss kan förvandlas till en ond cirkel. Nya studier visar att ju mer man värdesätter lycka, desto mindre lycklig blir man4. Dessutom drivs lycka av de positiva känslornas frekvens snarare än intensitet. När vi jagar positiva känslor så ställer vi högre krav på våra upplevelser, vilket gör det lättare att bli besviken.

Övning: Öppna ditt hjärta och sinne till en ökad förståelse av medkänsla. 

5. Meditera

Söker du lycka är meditation något att testa.

Om alla kan uppnå en högre känsla av medvetenhet och ett bredare sinne för att kunna ta sig an nya relationer och arbeta på ett mer rofyllt sätt - dvs. inte påverkas av allt som sker runtomkring oss - så kommer du att få mycket bättre resultat i ditt liv.

Övning: Inkorporera meditation i vardagslivet. Läs mer i vår artikel här!

Eftersom du förmodligen suttit fastklistrad vid datorn hela eftermiddagen kan det vara dags att ta ett litet, enkelt steg mot ett sundare sinne. Ta ett djupt andetag, blunda och börja meditera.

 

1: Wood, A., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P. and Joseph, S. (2008). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42(4), pp.854-871.

2: Chang, J., Zhang, M., Hitchman, G., Qiu, J. and Liu, Y. (2014). When you smile, you become happy: Evidence from resting state task-based fMRI. Biological Psychology, 103, pp.100-106.

3: Seppälä, E. (2020). 5 Highly Productive Reasons to Make Time for More Play - Fulfillment Daily. [online] Fulfillment Daily. 

4: Grant, A. (2020). Want Happiness? Science Says You Should Stop Looking for It - Fulfillment Daily. [online] Fulfillment Daily.