Olika former av meditation har använts i tusentals år som en andlig övning för att skapa inre frid. Idag är meditation lika mycket vetenskaplig och sekulär som den är andlig med massor av nya spännande studier som avslöjar exakt vad meditation kan göra för bättre hälsa och välbefinnande. Sanningen är att vi kan äta de mest hälsosamma maträtterna, träna regelbundet och undvika kemikalier i våra hushållsrengöringsmedel och kosmetika, men om vi inte bryr oss om vårt sinne kommer vi inte att vara fullt friska. Stress är själens socker och den försämrar din hälsa från insidan ut. Precis som med dina fitnessmål behöver du vara konsekvent med meditationsövningar för att se resultat. Börja med några minuter, två gånger om dagen och ta det vidare därifrån.

11 goda skäl till att börja meditera:

1. Bättre socialt liv

Meditation är vanligtvis en aktivitet man utför ensam men intressant forskning från Journal of Personality and Social Psychology demonstrerar meditationens förmåga att öka vår känsla för samhörighet till andra människor. Det dyker upp mängder med meditationsstudios och klasser till höger och vänster vilket hjälper till att öka din sociala förmåga och emotionella intelligens [1]. Dina vänner kommer att känna att du är mer närvarande.

2. Förlängt liv

Telomerer finns i ändarna av dina kromosomer och ser ut som plastopparna på slutet av skosnören. Det finns en korrelation mellan långa telomerer och längre livslängd samtidigt som kortare telomerer är förknippade med en kortare livslängd. Studier har visat att meditation kan bevara telomerlängden och minska cellulär stress. [2]

3. Sänkta inflammationsnivåer

Inflammation spelar en roll i många av de hälsoproblem vi ser idag. NFk-B är ett proteinkomplex som spelar en viktig roll i kroppens inflammatoriska process. En randomiserad och kontrollerad studie visade att NFk-B-relaterad inflammation kan sänkas med hjälp av meditation. [3]

4. Smärtlindring

Tack vare meditationens förmåga att balansera inflammationsnivåerna samt dess övergripande lugnande effekt är det naturligt att meditation även kan vara ett självklart sätt att sänka de upplevda smärtnivåerna. En studie i Journal of Neuroscience utforskade man de olika sätten meditation kunde minska den upplevda smärtan. [4]

5. Bättre immunsystem

Tillhör du dem som alltid kämpar med en förkylning? En studie publicerad i Asian Journal of Psychiatry visar att meditation förstärker de mekanismer som styr vårt immunförsvar. [5]

6. Minskad ångest

Det har utförts många studier som visar att meditation bidrar till att lindra ångest. Men hur fungerar det exakt? Det finns en del av hjärnan som kallas för den cingulära cortexen. När den bakre delen är aktiverad upplever du en känsla av ångest och stress. När den främre delen aktiveras upplever du istället att ångesten lugnas. Magnetröntgen har visat att meditation aktiverar och stärker den här delen av hjärnan. [6]

7. Förbättrat humör

Forskning har visat att meditation i många fall är lika effektivt som, eller till och med mer effektivt än mediciner mot depression och ångest. Dessutom har meditation inga potentiella biverkningar. Meditation kan även öka volymen av hjärnmaterian som styr humöret. [7]

8. Ökad uppmärksamhet och fokus

Har du problem med uppmärksamhet eller ADD-liknande symtom? Vanlig meditation är förknippad med mer aktivitet i den dorsolaterala prefrontala cortexen och den vinkliga cingulära cortexen, de områden i hjärnan som ansvarar för minne och fokus. [8]

9. Håller din hjärna i toppform

Neuroplasticitet är din hjärnas förmåga att skapa och förändra neurala anslutningar. Måttet av neuroplasticiteten minskar sakta med åldern men meditation hjälper till att öka tjockleken på hjärnans prefrontala cortex. Det saktar i sin tur ner den kognitiv försämringen och bevarar neuroplasticiteten. [9]

10. Förbättrad självkontroll

Meditation är ett supereffektivt verktyg för att förbättra självkontroll, självinsyn och minskar även impulsivitet. [10]

11. Mindre stress

Meditation är ett naturligt och mycket effektivt sätt att bekämpa stress på. Det finns vetenskapliga studier som visar att meditation positivt stärker de områden i hjärnan som kontrollerar stress [11]. Så hur mycket meditation behövs för att få resultat? Studier visar att det behövs i genomsnitt 2.5 timmars meditation per vecka för att få konsekventa hälsoeffekter [12]. Det motsvarar endast 21 minuter om dagen. Det kan låta som mycket, men tänk bara på hur mycket tid som spenderas på sociala medier. Vi har alla säkert 21 minuter om dagen att investera i vår hälsa.

1: Fredrickson, B., Cohn, M., Coffey, K., Pek, J. and Finkel, S. (2008). Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 95(5), pp.1045-1062.

2: Epel, E., Daubenmier, J., Moskowitz, J., Folkman, S. and Blackburn, E. (2009). Can Meditation Slow Rate of Cellular Aging? Cognitive Stress, Mindfulness, and Telomeres. Annals of the New York Academy of Sciences, 1172(1), pp.34-53.

3: Black, D., Cole, S., Irwin, M., Breen, E., St. Cyr, N., Nazarian, N., Khalsa, D. and Lavretsky, H. (2013). Yogic meditation reverses NF-κB and IRF-related transcriptome dynamics in leukocytes of family dementia caregivers in a randomized controlled trial. Psychoneuroendocrinology, 38(3), pp.348-355.

4: Zeidan, F., Martucci, K., Kraft, R., Gordon, N., McHaffie, J. and Coghill, R. (2011). Brain Mechanisms Supporting the Modulation of Pain by Mindfulness Meditation. Journal of Neuroscience, 31(14), pp.5540-5548.

5: Zeidan, F., Martucci, K., Kraft, R., McHaffie, J. and Coghill, R. (2013). Neural correlates of mindfulness meditation-related anxiety relief. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(6), pp.751-759.

6: Zeidan, F., Martucci, K., Kraft, R., McHaffie, J. and Coghill, R. (2013). Neural correlates of mindfulness meditation-related anxiety relief. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(6), pp.751-759.

7: Leung, M., Chan, C., Yin, J., Lee, C., So, K. and Lee, T. (2012). Increased gray matter volume in the right angular and posterior parahippocampal gyri in loving-kindness meditators. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8(1), pp.34-39.

8: Baron Short, E., Kose, S., Mu, Q., Borckardt, J., Newberg, A., George, M. and Kozel, F. (2010). Regional Brain Activation during Meditation Shows Time and Practice Effects: An Exploratory FMRI Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7(1), pp.121-127.

9: Lazar, S., Kerr, C., Wasserman, R., Gray, J., Greve, D., Treadway, M., McGarvey, M., Quinn, B., Dusek, J., Benson, H., Rauch, S., Moore, C. and Fischl, B. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, 16(17), pp.1893-1897.

10: Sze, J., Gyurak, A., Yuan, J. and Levenson, R. (2010). Coherence between emotional experience and physiology: Does body awareness training have an impact?. Emotion, 10(6), pp.803-814.

11: Luders, E., Kurth, F., Toga, A., Narr, K. and Gaser, C. (2013). Meditation effects within the hippocampal complex revealed by voxel-based morphometry and cytoarchitectonic probabilistic mapping. Frontiers in Psychology, 4.

12: Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E., Gould, N., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D., Shihab, H., Ranasinghe, P., Linn, S., Saha, S., Bass, E. and Haythornthwaite, J. (2014). Meditation Programs for Psychological Stress and Well-being. JAMA Internal Medicine, 174(3), p.357.