Det har aldrig tidigare varit större fokus på sömn och av goda skäl. Digitala missöden, stressigare liv och större förväntningar är alla faktorer i den moderna världen. Vi vill se ut och må bra, men på något sätt är den absolut viktigaste faktorn försummad och en god natts sömn har nästan blivit en relik från tidigare. Det har stark effekt på oss och vi borde göra något åt det. Här är tio anledningar till att du bör prioritera din sömn.

1. Dålig sömn kan faktiskt få dig att gå upp i vikt

Det kan komma som en överraskning för dig, men att gå upp i vikt är nära kopplat till dålig sömn. Det är faktiskt en av de största riskfaktorerna när det gäller fetma. Studier visar att människor med en kortvarig sömn tenderar att väga mycket mer än de som får tillräckligt med sömn. (1)

I en större studie på effekterna av sömnbrist med både barn och vuxna deltagare var resultaten ganska överraskande. Utav de barn och vuxna som inte fick den dagliga rekommenderade sömnmängden var 89% av barnen och 55% av de vuxna mer benägna att bli överviktiga. (2)

2. Att sova väl kan förbättra produktiviteten och koncentrationen

Din hjärna är ditt epicentrum och sömn är oerhört viktigt för en väl fungerande hjärna. Från koncentration och kognition till produktivitet och prestanda kommer ifrån hjärnan och därför är en sund sömn ett måste. (3)

En studie visar att sömnbrist kan ha en liknande grad av negativ effekt på hjärnans funktion som alkoholförgiftning. (4)

Det här är intressant: På ett medicinföretag gjorde praktikanter som arbetade mer än 24 timmar mer än de borde 36% allvarligare medicinska fel än praktikanter på ett schema som tillät dem mer sömn. (5)

En god natts sömn kan dessutom göra underverk. Det har visats att en god sömn förbättrar problemlösningsförmågan och minnesprestandan hos både barn och vuxna. (6) (7) (8)

3. Att sova gott om natten gör dig mindre benägen att äta för mycket kalorier

Det kanske låter lite konstigt, men dålig sömn ökar faktiskt vår aptit och vi tenderar att äta fler kalorier när vi har sovit för lite. Vad som händer är att sömnbristen stör de dagliga svängningarna i aptithormoner och rubbar aptitregleringen i kroppen. (9)

Hormonet som stimulerar aptiten (ghrelin) ökar, medan nivåerna av hormonet som reducerar aptiten (leptin) minskar. (10)

4. Bra sömn kan maximera atletisk prestation

Kortfattat så har sömn visat sig förbättra idrottsprestation. Samtidigt har dålig sömnkvalitet förknippats med dålig prestation. (11)

I en studie på basketspelare så ledde mer sömn till betydligt förbättrad hastighet, reaktionstid, noggrannhet och övergripande mental välfärd bland spelarna. (12) Dålig sömnkvalitet ledde till högre spänningar och förvirring. (13)

5. Dålig sömn ökar din risk för stroke och hjärtsjukdom

Vi är alla medvetna om vikten av sömnkvalitet och att nå djup sömn, men din sömns varaktighet är också avgörande. En studie visade att personer som inte sover tillräckligt har en mycket högre risk för hjärtsjukdom eller stroke än de som sover 7-8 timmar per natt. (14)

6. Sömn gör ditt immunförsvar starkare

Många tror att de kan klara sig på mindre än sju till nio timmars sömn, men det har visats att även den minsta sömnförlusten har en negativ inverkan på ditt immunsystem. (15)

I en studie med mer än 150 friska män och kvinnor mellan 21-55 år undersöktes hur sömnbrist påverkar dem när de smittats av ett virus. De övervakades i två veckor och studien visade att de som sov mindre än 7 timmar var nästan tre gånger mer benägna att få en förkylning än de som sov 8 timmar eller mer. (16)

7. Sömnbrist ökar risken för typ 2 diabetes

Sömnbrist kan få allvarliga konsekvenser. I en studie med friska unga män uppkom symtom liknande ett förstadie till diabetes när sömnen begränsades till 4 timmar per natt under 6 nätter i rad. Dessa symtom försvann en vecka efter att de ändrat tillbaka sömntiden till det normala. (17)

Flera studier har gång på gång visat att mindre än 6 timmar sömn per natt ökar risken för typ 2-diabetes. (18) (19)

8. Dålig sömn är relaterat till depression

Din psykiska hälsa står också på spel om du blir snuvad på din sömn! Det finns en stark korrelation mellan dålig sömn och psykiska problem som depression i ett flertal studier. Faktum är att cirka 90% av personer med depression klagar över sin sömnkvalitet. (20)

För att förvärra saken är personer som lider av sömnstörningar som sömnapné eller sömnlöshet betydligt högre representerade bland dem som lider av depression än de utan. (21)

9. Sömn påverkar känslor och sociala interaktioner

Dina sociala färdigheter står också på spel. Många studier visar att sömnbrist minskar din förmåga att interagera socialt och bearbeta emotionell information. (22) (23)

Sömnbrist försvagar även bedömningen av mänskliga känslor vilket gör det svårt att skilja ilska från lycka åt, antyder en studie. (24)

10. Sömn förbättrar ditt minne

Glömmer du mycket eller är dina minnen lite för suddiga? Svaret kan mycket väl vara att du inte får den sömn du behöver. Brist på sömn gör det svårare för oss att behålla saker vi har lärt oss eller upplevt. En studie visar att även en enda natt av missad sömn har effekt på vår förmåga att bygga nya minnen. (25)

Sömn spelar även en mycket viktig roll i konsolideringen av vårt minne. En studie visade att individer som fick en god natts sömn hade en ökning med 20,6% av långtidsminnet jämfört med en grupp som saknade sömn. (26)

 

Som du just har läst är sömn nyckeln till fysisk och mental hälsa. Prioritera din sömn!

Är du jättenyfiken på hur du kan sova bättre? Läs vår artikel om sovhacks och se vad vetenskapen säger att du kan göra. 

 

 

(1) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2007.118 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC535701/

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2398753/

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824327

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10984335

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15509817

(6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12421655

(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25052368

(8) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19379769

(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619301/

(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15602591

(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5131213/

(12) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21731144

(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5131213/

(14) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21300732

(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8621064

(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139325

(17) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543671

(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15851636

(19) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910503

(20) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16259539

(21) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25128225

(22) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25117004

(23) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23357729

(24) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337191

(25) https://www.nature.com/articles/nn1851

(26) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3413705/