Personvern

Hvorfor må Fitnessguru samle og behandle personopplysninger?

En bedre kundeservice

Ved hjelp av din personlige data kan du få en personlig opplevelse når du handler på Fitnessguru.

Sikkerhet først

Dine opplysninger er alltid beskyttet av oss og vi gjør vårt beste for å få deg til å føle deg trygg med hvordan vi behandler opplysningene dine.

Du bestemmer

Ingen spam eller noe unødvendig. Vi beholder bare dataen din så lenge vi har behov for det, og så sletter vi den.

1. Introduksjon

I Fitnessguru beskytter vi ditt privatliv og streber alltid etter et høyt nivå av databeskyttelse. The Privacy Policy forklarer hvordan vi samler og bruker din personlige data og beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan håndheve dem. Det er viktig at du ser gjennom og forstår retningslinjene for personvern. Vårt mål er å få deg til å føle deg så trygg i behandlingen av dine personopplysninger som mulig, og du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål.

1.1 Hva er personlig informasjon og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er alle slags opplysninger, som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person, som for tiden er i live, en såkalt registrert person. For eksempel kan bilder og lydopptak som behandles på en datamaskin være personlige data, selv om ingen navn er nevnt. Krypterte data og forskjellige typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-adresser), er personopplysninger hvis de kan knyttes til fysiske personer. Eventuelle tiltak som blir gjort med personopplysninger behandles, uavhengig av om de utføres automatisert eller ikke.
Eksempler på vanlig behandling er samling, registrering, organisering, strukturering, lagring, prosessering, overføring og sletting.

1.2 Hvem er ansvarlig for den personlige informasjonen vi samler inn?

Fitnessguru Sweden AB, org no. 556801-0069, med adresse Optimusvägen 12D, 194 34 Upplands Väsby, er personopplysningsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hva bruker Fitnessguru din personlige data til?

Nedenfor kan du lese om hva Fitnessguru bruker dine personopplysninger til og hvorfor.

2.1 Å gjøre det mulig for deg å administrere tjenestene dine og følge dine innkjøp.

Når du bruker tjenestene våre (for eksempel kroppssjekk) eller handler hos Fitnessguru, genereres en kundekonto for deg.

2.2 For håndtering av bestillinger

Som inkluderer:
Levering (inkludert varsler og kontrakt angående levering).
Identifiksjon og alderskontroll.
Betalingsbehandling (inkludert analyse av mulige betalingsløsninger, som kan inkludere kontroll av betalingshistorikk og innhenting av kredittrapporter). Adressesjekk mot register.
Håndtering av klager og retur.

Vi behandler følgende informasjon:
Navn
Personlig identitetsnummer (hvis aktuelt)
Kontaktinformasjon (f.eks. Adresse, e-post og telefonnummer)
Betalingshistorikk
Betalingsinformasjon
Kredittinformasjon fra kredittrapporteringsbyråer
Kjøp informasjon (f.eks. Hvilken vare som er bestilt eller om produktet skal leveres til en annen adresse)

Juridisk grunnlag: Gjennomføring av kjøpsavtalen. Innsamling av din personlige data er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis informasjon ikke har blitt gitt, kan forpliktelsene våre ikke oppfylles, og vi blir derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: Inntil kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling) og i en periode på 36 måneder for å kunne håndtere eventuelle klager, retur og garantisaker.

2.3 Å fullføre selskapets rettslige forpliktelser

Nødvendig ledelse for å oppfylle selskapets juridiske forpliktelser i henhold til lovbestemte krav, rettsavgjørelsen eller myndighetsavgjørelser (for eksempel regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet, som kan kreve opprettelse av kommunikasjon og informasjon til publikum og kunder om produktalarmer og tilbakekallinger av produkter i for eksempel en defekt eller et farlig produkt).

Vi behandler for dette formålet:

Navn
Personnummer
Kontaktinformasjon (f.eks. Adresse, e-post og telefonnummer)
Betalingshistorikk
Betalingsinformasjon
Din korresponsdanse
Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpested, eventuell feil/klage

Juridisk grunnlag: Juridisk forpliktelser. Denne samlingen av dine personopplysninger er lovpålagt. Hvis dataene ikke blir gitt, kan ikke vår juridiske forpliktelse oppfylles, og vi blir derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: Inntil kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling), og i en periode på 36 måneder deretter, eller opptil syv år for data behandlet i henhold til regnskapsloven.

2.4 For håndtering av kundetjenester

Som inkluderer:
Kommunikasjon og svar på spørsmål til kundeservice (via e-post, telefon eller via digitale kanaler, inkludert sosiale medier).
Etterforskning av eventuelle klager og støttesaker (inkludert teknisk support)
Spørsmål og råd om og før kjøp, spørsmål om produkter, returhåndtering, ordreendring og lignende saker
Vi behandler følgende informasjon:
Navn
Personlig identitetsnumer
Kontaktinformasjon (f.eks. Adresse, e-post og telefonnummer)
Din korresponsdanse
Informasjon om kjøp (tid, kjøpssted, mulige feil/klager)
Data om kroppssjekk
Helsedata (f.eks allergiske reaksjoner og helsetilstander du forteller oss om)
Juridisk grunnlag: Legitim interesse og eksplisitt samtykke i tilfeller der vi behandler sensitive data. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse for å håndtere kundeservice-saker.

Lagrinsperiode: 36 måneder etter at kundeservice-saken er avsluttet.

2.5 Å utforske, utvikle og forbedre vår service, produkter og systemer for kundenes kollektiv i stort og tilby den en personlig og relevant erfaring i vårt tilbud av tjenester og produkter.

Tilpasning av tjenester for å bli mer brukervennlig (for eksempel å endre brukergrensesnittet for å forenkle flyten av informasjon eller for å fremheve funksjoner som ofte brukes av kunder i våre digitale kanaler).
Utvikling av dokumentasjon for å forbedre varer og logistikkstrømmer (for eksempel ved å kunne forutsi kjøp, varelager og leveranser).
Utvikling av dokumentasjon for utvikling og forbedring av sortimentet vårt.
Utvikling av dokumentasjon for å utvikle og forbedre ressurseffektiviteten fra et miljø- og bærekraftsperspektiv (for eksempel ved å gjøre innkjøp og planlegging av leveranser mer effektivt).
Oppretting av dokumentasjon med det formål å planlegge ny og mulig distribusjon av lager eller velge 3PL-partnere.
Gi kundene våre muligheten til å påvirke og gjennomgå sortimentet vårt
Utvikling av dokumentasjon for å forbedre IT-systemer for generelt å forbedre sikkerheten til selskapet og våre besøkende/kunder.

Analyser av informasjonen vi samler inn til formålet. Basert på informasjonen vi samler inn (for eksempel kjøpshistorikk, alder og kjønn), blir du sortert i en kundegruppe (såkalt kundesegment), som analyserer deretter blir foretatt på et aggregert nivå ved bruk av de-identifiserte eller pseudonymiserte data, uten noen tilknytning til deg som individ. Innsikten fra analysen danner grunnlaget for hvilke produkter som utvikles.

Vi behandler derfor:
Alder
Kjønn
E-postadresse
Bosted
Korresponsdanse og tilbakemeldinger angående våre tjenester og produkter
Kjøp og brukergenerert data (f.eks. Klikk og besøkshistorikk)
Informasjonen du ga via kroppssjekketest
Undersøkelser om kundetilfredshet og spørreskjemaer
Tekniske data angående enheter som brukes og dens innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
Informasjon om hvordan du omhandlet oss, dvs. Hvordan du brukte tjenesten, påloggingsmetode, hvor og hvor lenge forskjellige sider ble besøkt, responstid, nedlastningsfeil, hvordan du kan nå og forlate tjenesten osv.
Informasjon om hvordan du bruker våre nettsteder via “cookies”. Du kan lese mer om hva cookies er og hvordan vi bruker dem her.

Rettslig grunnlag: Av legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille våre og kundenes legitime interesse i å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer. Etter avtale, for data du ga via kroppssjekketesten og eksplisitt samtykke i tilfelle sensitive personopplysninger.

Lagringsperiode: Fra henting og i en periode på 36 måneder.


2.6 Å forebygge misbruk av tjenester eller å forebygge, forebygge og undersøke forbrytelser mot selskapet og kundene

Forebygging og etterforskning av svindel eller andre lovbrudd. Forebygging av søppelpost, phisking, trakassering eller andre tiltak som er forbudt ved lov eller våre kjøps- eller servicevilkår. Beskyttelse og forbedring av vårt IT-miljø mot angrep og krenkelser.

For dette formål behandler vi:
Personnummer
Kjøp og brukergenererte data (for eksempel klikk og besøkshistorikk)
Tekniske data angående enheter som er brukt og dens innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
Informasjon om hvordan våre digitale tjenester brukes
Juridisk grunnlag: Overholdelse av eventuell juridisk plikt eller legitim interesse. Hvis det ikke er noen juridisk forpliktelse, er behandlingen nødvendig for å imøtekomme vår berettigede interesse for å forhindre misbruk av tjeneste, eller i å forhindre og etterforske forbrytelser mot selskapet.

Lagringsperiode: Fra henting og i en periode på 36 måneder.

2.7 Å tilby kunder et personlig konsultasjoner og rådgivning

Anbefaling av produkter basert på brukerens behov, ønsker og informasjon om hvordan de skal brukes for å nå ønsket sluttresultat. Personlig konsultasjon på telefon, chat eller e-post. Markedsføring av produkter basert på kundens behov og ønsker.

For dette behandler vi:
Navn
Kontaktinformasjon (f.eks. Adresse, e-post og telefonnummer)
Kjønn
Omtrentlig alder
Kjøpsinformasjon
Fitnessmål
Bilder, i tilfelle brukeren velger dette
Helsedata fra kroppskontrolltest

Juridisk grunnlag: Gjennomføring av konsultasjonsavtalen og eksplisitt samtykke for tilfeller der brukere gir sensitiv informasjon om seg selv. Å balansere interessen for markedsføring, er det i både Fitnessguru og brukerens interesse at brukerne kjøper produkter som passer dem.
Oppfølging av anbefalinger over tid.

Lagringsperiode: 60 måneder fra samlingen.

2.8 Rekruttering og administrasjon

Behandling av jobbsøknad og mulig ny ansettelse.

Oppsigelse. Administrering av eventuelle rehabiliterings- og diskrimineringssaker.

CV
Navn
Telefonnummer
E-postadresse
Fysisk adresse
Bilde som kandidaten selv la ut (valgfritt)
Fødselsnummer
Personlig brev der medisinsk historie eller lignende kan være inkludert
E-postutveksling mellom HR og kandidaten
Merknader fra HR angående intervjuer
Testresultater fra arbeidsprøver knyttet til tjenesten
Kontaktinformasjon for referanser
Juridiske grunner: Legitim interesse for å forfølge eller avslutte rekrutteringsprosesser og, hvor det er relevant, beholde informasjon som sikkerhet i diskrimineringssaker eller lignende. Uttrykk samtykke i tilfeller der sensitiv informasjon kan forekomme.

Lagringsperiode: 60 måneder fra innsamlingen eller slutten av rekrutteringsprosessen.

2.9. Å FØLGE OPP REFERANSER OM REKRUTTERING

Hvis noen har gitt kontaktinformasjon for referanser under rekrutteringsprosessen, lagrer vi bare navn, telefonnumre og e-postadresser til dem. Vi oppbevarer dataene til rekrutteringsprosessen er fullført.

3. HVILKE KILDER HENTER FITNESSGURU DIN PERSONLIGE DATA FRA?

Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?

I tillegg til informasjonen du gir om deg selv, eller som vi samler inn fra deg basert på dine kjøp og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi også samle inn personopplysninger fra noen andre (såkalt tredjepart). Informasjonen vi samler inn fra tredjeparter er som følger:
Adresseinformasjon fra offentlige registre for å være sikker på at vi har riktig adresseinformasjon for deg
Informasjon om kredittvurdering fra kredittvurderingsbyråer, banker eller avsløringsselskaper

4. HVEM HAR TILGANG / PROSESSER DIN PERSONLIGE DATA?

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Personopplysningsassistenter. I tilfeller der det er nødvendig for oss å kunne tilby tjenestene våre, deler vi dine personopplysninger med selskaper som er såkalte personopplysningsassistenter for oss. En personopplysningsassistent er et selskap som behandler informasjonen på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Vi har personopplysningsassistenter som hjelper oss med:

1) Transport (logistikkselskaper og speditører)
2) Betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre leverandører av betalingstjenester)
3) Markedsføring (trykte, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer)
4) IT-tjenester (selskaper som håndterer nødvendig drift, teknisk support og
vedlikehold av våre IT-løsninger)

Når dine personopplysninger blir delt med personopplysningsassistenter, skjer det bare med formål som er i samsvar med de formålene vi har samlet informasjonen for (for eksempel for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen). Vi verifiserer alle personopplysningsassistenter for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier angående sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger. Vi har skrevet avtaler med alle personopplysningsassistenter, gjennom hvilke de garanterer sikkerheten til personopplysningene som behandles og forplikter seg til å oppfylle våre sikkerhetskrav, samt begrensninger og krav til internasjonal overføring av personopplysninger.

Bedrifter som er uavhengig ansvarlige for personopplysninger. Vi deler også dine personopplysninger med visse selskaper som er uavhengig ansvarlig for personopplysninger. At selskapet er uavhengig ansvarlig for personopplysninger, betyr at det ikke er vi som kontrollerer hvordan informasjonen som blir gitt til selskapet skal behandles. Uavhengige kontrollører som vi deler din personlige informasjon med er:

1) Regjeringsmyndigheter (politiet, skattemyndighetene eller andre myndigheter) hvis vi er forpliktet til å gjøre det ved lov eller i tilfelle mistanke om kriminalitet
2) Selskaper som leverer generell varetransport (logistikkselskaper og speditører)
3) Bedrifter som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre leverandører av betalingstjenester)

Når dine personopplysninger blir delt med et selskap som er uavhengig ansvarlig for personopplysninger, bruker det selskapet sin personvern og policy for behandling av personopplysninger.

Klarna og behandlingen av personopplysninger

Ved kjøp med faktura vil Klarna Bank AB behandle personopplysningene dine som personopplysningsansvarlig. Personopplysningene behandles blant annet for oppfyllelse av avtalen, samt for å utføre identifikasjon og kredittkontroll via eksterne og interne databaser. For mer detaljert informasjon om Klarnas behandling av personopplysninger og dine rettigheter i forbindelse med behandlingen se: https://www.klarna.com/no/privacy-policy/

Hvor behandler vi din personlige informasjon?

Vi prøver alltid å sikre at din personlige informasjon blir behandlet innenfor EU / EØS og at alle våre egne IT-systemer er lokalisert i EU / EØS. Når det gjelder systemstøtte og vedlikehold, kan det imidlertid hende at vi må overføre informasjonen til et land utenfor EU / EØS, for eksempel hvis vi deler din personlige informasjon med en personopplysningsassistent som, enten han selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU / EØS. I disse tilfellene kan assistenten bare få tilgang til informasjonen som er relevant for formålet (for eksempel loggfiler).

Uansett i hvilket land dine personopplysninger blir behandlet, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som i EU / EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU / EØS, garanteres beskyttelsesnivået enten ved en avgjørelse fra EU-kommisjonen om at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller ved bruk av såkalte passende beskyttelsestiltak. Eksempler på passende sikkerhetstiltak er godkjent adferdskode i mottakerlandet, standard avtaleklausuler, bindende interne regler eller Privacy Shield. Hvis du ønsker å motta en kopi av de beskyttelsestiltakene som er gjort eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelig, er du velkommen til å kontakte oss.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer aldri din personlige informasjon utover det som er nødvendig for hvert formål. Se mer om de spesifikke lagringsperiodene under hvert formål.

5. Dine rettigheter og samtykke

Hva har du rettigheter som registrert?
Rett til tilgang (såkalt registerekstrakt). Vi er alltid åpne og transparente om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvis du ønsker å få en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi har med deg, kan du be om tilgang til dataene. Informasjonen gis i form av et registerekstrakt med formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere, lagringsperioder, informasjon om hvor informasjonen er samlet inn og eksistensen av automatisert beslutningstaking.

Husk at hvis vi mottar en tilgangsforespørsel, kan vi be om ytterligere informasjon for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din, og at informasjonen blir gitt til rett person som har myndighet til å få tilgang til den.

Rett til korreksjon. Du kan be om at dine personopplysninger blir korrigert hvis informasjonen er feil. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger.
Du har når som helst rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss. For eksempel, samtykke til å sende nyhetsbrev.
Rett til å slette. Du kan be om sletting av personlig informasjon vi har om deg hvis:
Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller behandlet for
Du protesterer mot en balanse av interesser vi har gjort basert på legitim interesse, og din grunn til innsigelse veier tyngre enn vår legitime interesse.
Du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål
Personopplysningene behandles på en ulovlig måte
Personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk forpliktelse vi er underlagt
Personopplysninger er samlet inn fra et barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for, og innsamlingen har skjedd i forbindelse med tilbudet av informasjonssamfunnstjenester (f.eks. Sosiale medier)
Husk at vi kan ha rett til å avslå forespørselen din hvis det er juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette visse personopplysninger. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skattelovgivning, bank- og hvitvaskingslovgivning, men også fra forbrukerlovgivning. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne etablere, håndheve eller forsvare oss mot juridiske krav. Skulle vi bli forhindret fra å møte en forespørsel om sletting, vil vi i stedet blokkere personopplysningene fra å bli brukt til andre formål enn det formålet som forhindrer den forespurte sletting.

Rett til begrensning. Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er riktige, kan du be om en begrenset behandling i løpet av tiden vi trenger for å bekrefte om personopplysningene er riktige. Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene til de angitte formålene, men du trenger dem for å avgjøre, håndheve eller forsvare juridiske krav, kan du be om begrenset behandling av informasjonen hos oss. Dette betyr at du kan be om at vi ikke sletter informasjonen din. Hvis du har innvendt mot en balanse av interesse av legitim interesse som vi har laget som et legitimt grunnlag for et formål, kan du be om begrenset behandling i løpet av tiden vi trenger for å bekrefte om våre legitime interesser oppveier din interesse for å få slettet informasjonen.
Hvis behandlingen har blitt begrenset i henhold til en av de ovennevnte situasjonene, kan vi bare, i tillegg til den faktiske lagringen, behandle dataene for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andres rettigheter eller hvis du har gitt ditt samtykke.

Retten til å innvende seg mot visse typer behandling. Du har alltid rett til å unngå direkte markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger basert på en balanse av interesser.

Legitim interesse: I tilfeller der vi bruker balansering av interesser som hjemmel for et formål, har du muligheten til å innvende mot behandlingen. For å kunne fortsette å behandle personopplysningene dine etter en slik innvending, må vi kunne vise en overbevisende begrunnet årsak til den nåværende behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. Ellers kan vi bare behandle dataene for å bestemme, utøve eller forsvare juridiske krav.

Direkte markedsføring (inkludert analyse utført for direkte markedsføringsformål): Du har muligheten til å innvende mot at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål. Innvendingen inkluderer også analyse av personopplysninger (såkalt profilering) som utføres for direkte markedsføringsformål. Direkte markedsføring refererer til alle typer oppsøkende markedsføringstiltak (for eksempel via mail, e-post og SMS). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt har valgt å bruke en av våre tjenester eller på annen måte oppsøkt oss for å vite mer om tjenestene våre, regnes ikke som direkte markedsføring (for eksempel produktanbefalinger).

Hvis du motsetter deg direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for det formålet, så vel som å opphøre alle typer direkte markedsføringstiltak. Du kan endre dette ved å endre innstillingene på avregistreringslenken i markedsføringsmail eller ved å kontakte kundeservice.

Rett til dataportabilitet. Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på enten ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å be om at informasjonen som angår deg og som du har sendt til oss, blir overført til en annen databehandler (så -kalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og at den kan automatiseres.

6. HVORDAN HÅNDTERER FITNESSGURU PERSONLIG IDENTITETUMMER & DATA?

Hvordan håndterer vi personnummer?

Vi behandler bare ditt personnummer når det er klart begrunnet med hensyn til formålet, nødvendig for sikker identifikasjon eller hvis det er noen annen hensynsfull grunn. Vi minimerer alltid bruken av personnummer så mye som mulig ved å bruke fødselsdatoen din, hvis det er tilstrekkelig.

Hvordan er dine personopplysninger beskyttet?

Vi bruker IT-systemer for å beskytte personvern, personvern og tilgang til personlig informasjon. Vi har tatt spesielle forholdsregler for å beskytte din personlige informasjon fra ulovlig eller uautorisert behandling (for eksempel ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare de personer som faktisk trenger å behandle dine personopplysninger for å oppfylle våre uttalte formål, har tilgang til det.

7. COOKIES

Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?

Informasjonskapsler er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres i nettleseren eller enheten din. Hos Fitnessguru bruker vi følgende informasjonskapsler:

1) Sessions-informasjonskapsler (en midlertidig informasjonskapsel som slutter når du lukker nettleseren eller enheten din)
2) Permanente informasjonskapsler (informasjonskapsler som blir liggende på datamaskinen din til du sletter dem eller de går ut)
3) Førsteparts informasjonskapsler (cookies satt av nettstedet du besøker)
4) Tredjeparts cookies (informasjonskapsler satt av en tredjeparts nettsted. Disse brukes først og fremst til analyse, for eksempel av Google Analytics)
5) Lignende teknikker (teknikker som lagrer informasjon i nettleseren din eller på enheten din på en måte som ligner informasjonskapsler)

Informasjonskapslene vi bruker forbedrer normalt tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene våre, for eksempel shopping, krever at informasjonskapsler fungerer som de skal, mens andre forbedrer kvaliteten på tjenestene for deg. Vi bruker informasjonskapsler for generell analytisk informasjon om din bruk av våre tjenester og for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og andre oppgaver. Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne rette relevant markedsføring til deg.

Kan du kontrollere bruken av informasjonskapsler selv?

Ja! Nettleseren eller enheten din lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av cookies. Gå til innstillingene for nettleseren eller enheten din for å lære mer om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempler på ting du kan justere er å blokkere alle informasjonskapsler, bare godta førsteparts cookies eller slette informasjonskapsler når du slår av nettleseren. Husk at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler generelt på Post- og telestyrelsens hjemmeside, pts.se.

 

8. HAR DU SPØRSMÅL OM BESKYTTELSE AV DATA?

Hvordan kontakter du oss for spørsmål om databeskyttelse?

Du kan alltid stille spørsmål om kundeservice på [email protected].
Vi kan gjøre endringer i personvernreglene våre. Den siste versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig her på nettstedet. For oppdateringer som er avgjørende for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endring av spesifiserte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke er avgjørende for behandlingen, men som kan være av avgjørende betydning for deg, vil du motta informasjon på Fitnessguru . se og via e-post (hvis du har skrevet inn e-postadressen din) i god tid før oppdateringene. Når vi gjør tilgjengelig informasjon om oppdateringer, vil vi også forklare betydningen av oppdateringene og hvordan de kan påvirke deg.

 

Tilbake til toppen